WIELKOŚĆ PLONÓW

Plony były przez to niskie, a koszty wysokie. Właściciel tych majątków, chcąc się ratować przed klęską finansową, oddał je w dzierżawę różnym osobom. Nic to nie pomogło. Dzierżawcy byli niewypłacalni, majątki chyliły się ku upadkowi. W tym czasie w tej części kraju działał wy­bitny rolnik, pan Z.R. Ziemianin, o którym mowa, zaproponował mu kupno swoich majątków. Pan Z.R. odpowiedział, że kupić ich nie może, bo nie ma dosyć pieniędzy, ale gotów jest wziąć je w dzierżawę na 6 lat i płacić niezłą tenutę dzierżawną. Umo­wa doszła do skutku. Co zrobił pan Z.R.? Otóż zmienił gruntow­nie kierunek produkcyjny w dzierżawionych dobrach. Ograniczył do minimum uprawę zbóż i okopowych, produkując je wyłącznie na użytek wewnętrzny gospodarstw. Zasiał gdzie tylko się dało koniczynę czerwoną, użytkując ją na paszę i na nasiona.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Konrad i od wielu lat zajmuję się wynajmem mieszkań. Chciałbym na tym blogu podzielić się z Wami moimi umiejętnościami i wiedzą, której doświadczyłem przez ostatnie lata mojej działalności.