LUDNOŚĆ ŚWIATA

Jeśli więc ludność świata chce uniknąć zmniejszenia swej liczby do stanu, jaki był w tym okresie historycznym, w którym jedynym praktycznie wy­korzystywanym źródłem energii była fotosynteza, musi opano­wać następujące technologie: technologię korzystania ze Słońca, nie jako ze źródła energii zakumulowanej w różnych kopalinach ukrytych w ziemi, lecz jako bezpośredniego dostarczyciela energii pobieranej przez człowieka na bieżąco; technologię korzystania z kontrolowanej reakcji termo­jądrowej opartej na źródłach praktycznie niewyczerpalnych, ja­kimi są: fuzja wodorowa i energia geotermiczna. W chwili obecnej wykorzystanie tych źródeł stanowi jeszcze utopię. Istnieje jednak pogląd, który i ja podzielam, że geniusz ludzki problemy te rozwiąże. Istnieje szereg metod pozwalających bezpośrednio ko­rzystać z energii cieplnej Słońca. Wszystkie te metody mają wspólną wadę, która nie pozwala uczynić z nich pewnego i sta­łego źródła energii w każdym kraju w czasie całego roku. Wspo­minaliśmy już o tym wyżej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Konrad i od wielu lat zajmuję się wynajmem mieszkań. Chciałbym na tym blogu podzielić się z Wami moimi umiejętnościami i wiedzą, której doświadczyłem przez ostatnie lata mojej działalności.